BLACKPINK

BLACKPINK

24.003.686 người đăng ký
subscribe
BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.6
9:07

BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.6

3 triệu lượt xem 4 ngày trước
BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.5
10:55

BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.5

3 triệu lượt xem 5 ngày trước
BLACKPINK - ‘Kill This Love’ 0414 SBS Inkigayo
3:13

BLACKPINK - ‘Kill This Love’ 0414 SBS Inkigayo

14 triệu lượt xem 11 ngày trước
BLACKPINK - LISA 'Kill This Love' FOCUSED CAMERA
3:16

BLACKPINK - LISA 'Kill This Love' FOCUSED CAMERA

4 triệu lượt xem 14 ngày trước
BLACKPINK - ROSÉ 'Kill This Love' FOCUSED CAMERA
3:16

BLACKPINK - ROSÉ 'Kill This Love' FOCUSED CAMERA

3 triệu lượt xem 15 ngày trước
BLACKPINK - ‘Kill This Love’ 0407 SBS Inkigayo
3:17

BLACKPINK - ‘Kill This Love’ 0407 SBS Inkigayo

23 triệu lượt xem 18 ngày trước
BLACKPINK - ‘Don't Know What To Do’ 0407 SBS Inkigayo
3:29

BLACKPINK - ‘Don't Know What To Do’ 0407 SBS Inkigayo

15 triệu lượt xem 18 ngày trước
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V MAKING FILM
3:17

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V MAKING FILM

15 triệu lượt xem 19 ngày trước
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
3:14

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

251 triệu lượt xem 21 ngày trước
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V Teaser
0:23

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V Teaser

35 triệu lượt xem 22 ngày trước
BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' ROSÉ TEASER VIDEO
0:16

BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' ROSÉ TEASER VIDEO

11 triệu lượt xem 23 ngày trước
BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' JISOO TEASER VIDEO
0:16

BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' JISOO TEASER VIDEO

8 triệu lượt xem 23 ngày trước
BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' JENNIE TEASER VIDEO
0:16

BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' JENNIE TEASER VIDEO

8 triệu lượt xem 24 ngày trước
BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' LISA TEASER VIDEO
0:17

BLACKPINK - 'KILL THIS LOVE' LISA TEASER VIDEO

11 triệu lượt xem 24 ngày trước
BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.4
9:50

BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.4

2 triệu lượt xem 25 ngày trước
BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.3
9:46

BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.3

6 triệu lượt xem 1 tháng trước
BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.2
9:45

BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.2

3 triệu lượt xem 1 tháng trước
BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.1
10:45

BLACKPINK - 'BLACKPINK DIARIES' EP.1

5 triệu lượt xem 2 tháng trước
ROSÉ - 'EYES CLOSED (Halsey)' COVER
2:28

ROSÉ - 'EYES CLOSED (Halsey)' COVER

13 triệu lượt xem 2 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY LAST SPECIAL EPISODE
8:33

JENNIE - 'SOLO' DIARY LAST SPECIAL EPISODE

2 triệu lượt xem 3 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.5-2
8:03

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.5-2

2 triệu lượt xem 3 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.5-1
9:38

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.5-1

3 triệu lượt xem 3 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.4-3
4:44

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.4-3

2 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.4-2
3:57

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.4-2

2 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.4-1
3:34

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.4-1

3 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' FAN SIGNING DAY
2:04

JENNIE - 'SOLO' FAN SIGNING DAY

1 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - ‘SOLO’ 1209 SBS Inkigayo
2:52

JENNIE - ‘SOLO’ 1209 SBS Inkigayo

8 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.3
4:03

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.3

2 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.2-2
3:47

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.2-2

2 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.2-1
3:53

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.2-1

3 triệu lượt xem 4 tháng trước
JAPAN FULL ALBUM “BLACKPINK IN YOUR AREA” TRAILER
1:32

JAPAN FULL ALBUM “BLACKPINK IN YOUR AREA” TRAILER

1 triệu lượt xem 4 tháng trước
BLACKPINK - 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] SPOT
0:42

BLACKPINK - 2019 WORLD TOUR [IN YOUR AREA] SPOT

1 triệu lượt xem 4 tháng trước
JENNIE - ‘SOLO’ 1125 SBS Inkigayo : NO.1 OF THE WEEK
4:46

JENNIE - ‘SOLO’ 1125 SBS Inkigayo : NO.1 OF THE WEEK

12 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - ‘SOLO’ PERFORMANCE VIDEO
2:56

JENNIE - ‘SOLO’ PERFORMANCE VIDEO

8 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' PERFORMANCE [IN YOUR AREA] SEOUL
3:02

JENNIE - 'SOLO' PERFORMANCE [IN YOUR AREA] SEOUL

18 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.1
4:12

JENNIE - 'SOLO' DIARY EP.1

3 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY ALTERNATE EDITED VERSION
0:34

JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY ALTERNATE EDITED VERSION

2 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY UNEDITED VERSION
2:58

JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY UNEDITED VERSION

123 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY CUT TEASER
0:30

JENNIE - 'SOLO' CHOREOGRAPHY CUT TEASER

2 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' M/V MAKING FILM
3:46

JENNIE - 'SOLO' M/V MAKING FILM

4 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' M/V
2:57

JENNIE - 'SOLO' M/V

287 triệu lượt xem 5 tháng trước
JENNIE - 'SOLO' M/V TEASER
0:19

JENNIE - 'SOLO' M/V TEASER

4 triệu lượt xem 5 tháng trước
online stats